Mitä osallisuus on? Miksi joku ei osallistu, vaikka voisi? Mitä välineitä osallisuustyöhön on tarjolla?

Osallisuuden resepti on Osallisuuden osaamiskeskuksen tuottama verkkokoulutus nuorten osallisuudesta julkishallinnon työntekijöille ja päättäjille erityisesti kunnissa. Koulutus syventää ja monipuolistaa ymmärrystä nuorten osallisuudesta ja siihen vaikuttamisesta.

Koulutus koostuu johdannosta, kolmesta eri näkökulmasta osallisuuteen sekä yhteenvedosta. Koulutus ei vaadi kirjautumista tai kerralla suorittamista. Kukin voi valita koulutuksesta ne sisällöt, jotka ovat oman työn kannalta tärkeitä.

Sisällysluettelo:

  • Johdanto 10 min
  • I Osallinen vai osaton: nuoren kokemus osallisuudesta 15 min
  • II Valta ja laki 15 min
  • III Konkreettisen osallisuustyön välineet 15 min
  • Yhteenveto, itsearviointi, palaute 10 min

1. Verkkokoulutuksen esittely

Minna-Kerttu Kekki, Osallisuuden osaamiskeskus

Kuvituskuva

Jotta voimme kehittää toimiamme nuorten osallisuuden edistämiseksi, meidän on kuviteltava mahdollisia tulevaisuuksia. Tätä kutsutaan tulevaisuusajatteluksi. Tulevaisuuden ajattelu on koulutuksen keskeinen ajattelutapa ja linssi, jonka läpi nuorten osallisuutta ja osallisuustyötä tarkastellaan.

2. Tulevaisuusajattelu

Terhi Ylikoski, Sitra

Tehtäväkirja

PDF-tehtäväkirjan ensimmäinen sivu. Seuraavat sivut tulevat tulevien osioiden ilmestyessä tänne sekä kyseisiin osioihin.

Uusia koulutusosioita ilmestyy noin kuukausittain maaliskuuhun asti.